Vatovec

Pýchavka obrovská roste na pastvinách, zahradách, sadech nejraději na vlhkých humózních živinami bohatých půdách, často v porostech kopřiv. Zatím není k dispozici metodika pro intenzivní pěstování v domácích kulturách, proto pýchavku vysazujeme na vhodná venkovní stanoviště.

Pýchavka obrovská je nepřehlédnutelná houba, tedy, pokud ji uvidíte. Obvykle se schovává dobře ukrytá mezi kopřivami a jiným strdím. V porostu však bíle září a obvykle je ke spatření jako obrovitá bílá koule, často velikosti koňské hlavy. Pýchavky ve většině případů rostou na "svých" specifických místech, kde je nálezci mohou opakovaně ve stejnou roční dobu nacházet po mnoho let.

Nejspolehlivější jsou ale ty lokality, které si sami vytipujete a kde si vatovec sami napěstujete ze sadby. Vybírejte místa stinná, vlhká, humózní, nejlépe s množstvím kopřiv. Z vatovce se budete radovat Vy a možná ještě i Vaše vnoučata.